Ons onderwijs

Brede ontwikkeling

Ons doel is een brede blik op de ontwikkeling van kinderen. Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee greep op de sociale wereld en leren hun plaats te bepalen in deze wereld. Op de Erasmus leren kinderen door houding, bewustwording van jezelf in relatie tot anderen, door kennis en vaardigheden en door interesses.

Spelend, ontdekkend en onderzoekend leren

We bewegen samen naar een omgeving waar het kind de ander en de wereld ontmoet. We zijn een minimaatschappij. We halen de wereld naar binnen en we maken uitstapjes naar buiten. We bieden een leeromgeving die leerlingen uitdaagt om te ontdekken en te onderzoeken. We wekken hun nieuwsgierigheid op door in te spelen bij wat leeft en gebeurt in hun omgeving of door ze te laten verwonderen.

In de onderbouw werken we thematisch. Binnen het thema worden de kinderen uitgedaagd in spel en activiteiten. Er is veel ruimte voor spelend en ontdekkend leren. In de middenbouw en bovenbouw speelt het onderzoekend leren bij de wereld oriƫnterende vakken een belangrijke rol. Vanuit een leervraag gaan de kinderen in samenwerking met elkaar aan de slag. Naast samenwerken, besteden we hier ook aandacht aan belangrijke vaardigheden als zelf initiatief nemen, kritisch nadenken, oplossingsgericht denken en presenteren.

Gezondheid: bewegen, voeding en uiten

Wij vinden gezondheid belangrijk. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen sporten, bewegen en gezond eten. De school is een plek waar leerlingen sociale vaardigheden leren, zoals sportiviteit, op een positieve manier met elkaar omgaan, grenzen verleggen en verantwoordelijkheden nemen.