Hier staan wij voor

SAMEN BEWEGEN in een UITDAGENDE OMGEVING

Op de Erasmus werken, wij samen met leerkrachten, leerlingen en ouders in een uitdagende omgeving waarin wij leren en ontwikkelen. Wij zien het als onze taak om leerlingen in brede zin te laten ontplooien om op een goede eigen wijze te kunnen bijdragen aan de samenleving.

Op de Erasmus vinden wij gelukkige kinderen het belangrijkst. Wij geloven dat gelukkige kinderen beter kunnen leren. Wij zien dat kinderen gelukkig worden van een veilig leerklimaat, van successen, van plezierig contact met anderen, van samenwerken, van betrokkenheid, van steeds meer vrijheid in keuzes en verantwoordelijkheid, van spelend, ontdekkend leren en leren kennen van je mogelijkheden. Dit is ook het schoolklimaat dat wij samen met leerkrachten, leerlingen en ouders nastreven.

Alle kinderen verdienen de kans om in een vertrouwde en veilige omgeving al hun mogelijkheden te ontwikkelen, ervaren wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun interesses en talenten liggen. Daarom moet een school een sociaal veilige plek zijn voor iedereen. Wij realiseren dit door dagelijks aandacht te besteden aan sociale vaardigheden. We leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We leren ze met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Dan begrijpen we hoe de ander zich voelt en houden we rekening met elkaar. We accepteren dat er verschillen zijn.

Onze leerlingen doen ertoe. In hun ontwikkeling van voelen en ervaren willen wij ze serieus nemen. Wij doen dit door te werken vanuit autonomie (zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), relatie (verbinding) en competentie (iets kunnen). Naast het leren van de basisvaardigheden zoals taal en rekenen vinden wij de aandacht voor persoonsvorming, het verhogen van het plezier en het ontdekken van talenten evenzo belangrijk. 

De Erasmus is een katholieke school van deze tijd. Op onze school vieren we samen de katholieke feesten en maken we kennis in de lessen levensbeschouwing met verhalen en symboliek rondom thema’s. De school staat open voor iedereen met respect voor de culturele en levensbeschouwelijke achtergrond van anderen. We ontmoeten elkaar in verwondering voor elkaars geloof en spiritualiteit. We vertrouwen erop en dragen uit dat je er mag zijn, precies zoals je bent.

SaKS

De Erasmus maakt deel uit van SaKs (Samen Alkmaarse Katholieke Scholen).

Klik hier voor meer informatie over SAKS.