Onderwijsresultaten

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Bij elk kind proberen we eruit te halen wat erin zit. Of dat nu leidt tot een plaatsing op het VMBO of het VWO, dat maakt niet uit. Als hij zich maar op zijn plek voelt. Het maken van de juiste schoolkeuze is niet altijd gemakkelijk. Daarbij willen wij u en uw kind graag helpen. Ouders en leerlingen worden tijdens het voorlopig adviesgesprek ingelicht over het voortgezet onderwijs en het te volgen traject. Het is van groot belang dat uw kind bij alle gesprekken aanwezig is.

Schooladvies

Bepalend voor de plaatsing in het voorgezet onderwijs is het schooladvies. Dat wordt gebaseerd op de resultaten van groep 1 t/m 7 en natuurlijk op de uitslagen van de toetsen en onderzoeken in groep 8. Daarnaast spelen de factoren zelfvertrouwen, werkhouding, zelfstandig werken, leermotivatie en concentratie ook een rol in het schooladvies. Het traject om te komen tot het definitieve advies ziet er als volgt uit:

 Uitstroom Erasmus 2021-2022
Praktijkonderwijs (PRO)1
Kader Basis (KB)9
KB / Theoretische Leerweg (TL)6
TL1
TL / HAVO4
HAVO3
HAVO / VWO3
VWO3
 Totaal aantal leerlingen30