Ondersteuning op onze school

Wij werken volgens een aantal vaste stappen en betrekken ouders bij wat we doen in de groep. We delen onze waarnemingen met hen en zijn transparant in de doelen die we met ouders en kind stellen. Wanneer we begrijpen wat we hebben gezien maken we een plan en werken daar gezamenlijk aan. We hebben onze uitgangspunten ten aanzien van de ondersteuning beschreven in het ondersteuningsplan

Groepsplannen

We werken met groepsplannen waarin we ons onderwijs plannen en waarbij we bewuste acties en middelen inzetten om tegemoet te komen aan het niveau en de manier van leren van het kind. Wanneer een kind naar een andere groep gaat bespreken we de ontwikkeling van het kind en streven we naar een doorgaande en ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn. De ondersteuning die we bieden aan leerlingen beschrijven we ook in het groepsplan.

“We streven naar een doorgaande en ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn.”